Функция

Обществена

Локация

Гр. Пловдив, център

Площ

45 м2

Клиент

Частен