Функция

Жилищна

Локация

Гр. Сливен

Площ

130 м2

Клиент

Частен