Функция

Жилищна

Локация

Гр. Ямбол, квартал Център

Площ

100 м2

Клиент

Частен