ИДЕЕН ПРОЕКТ

 • Консултация с Архитект Дизайнер
 • Архитектурно заснемане
 • Изготвяне на двуизмерен и триизмерен модел на помещенията
 • Разработване на варианти на функционално зониране и обемно-пространствено решение 
 • Фотореалистични 3D визуализации
 • Технически проект с всички необходими чертежи за изпълнението му
 • Детайли мебели по дизайн
 • Мобилна версия на проект с 3D модел
 • Оферти от подизпълнители
 • Регулярен авторски надзор
 • Управление на изпълнението

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

 • Консултация с Архитект Дизайнер
 • Архитектурно заснемане
 • Изготвяне на двуизмерен и триизмерен модел на помещенията
 • Разработване на варианти на функционално зониране и обемно-пространствено решение 
 • Фотореалистични 3D визуализации
 • Технически проект с всички необходими чертежи за изпълнението му
 • Детайли мебели по дизайн
 • Мобилна версия на проект с 3D модел
 • Оферти от подизпълнители
 • Регулярен авторски надзор
 • Управление на изпълнението

ПРОЕКТ С ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Консултация с Архитект Дизайнер
 • Архитектурно заснемане
 • Изготвяне на двуизмерен и триизмерен модел на помещенията
 • Разработване на варианти на функционално зониране и обемно-пространствено решение 
 • Фотореалистични 3D визуализации
 • Технически проект с всички необходими чертежи за изпълнението му
 • Детайли мебели по дизайн
 • Мобилна версия на проект с 3D модел
 • Оферти от подизпълнители
 • Регулярен авторски надзор
 • Управление на изпълнението